da cá sấu thật

Tư vấn cách phân biệt da cá sấu

Tư vấn cách phân biệt da cá sấu

Mỗi con cá sấu có các đường vân khác nhau, đồng thời trên các phần khác nhau trên 1 con cá sấu cũng vậy. Điều này làm cho các sản phẩm từ da cá sấu có nét đặc trưng mà