da dê

Kinh nghiệm phân biệt các loại da

Kinh nghiệm phân biệt các loại da

Sờ bề mặt da lợn có cảm giác thô, cứng. Ưu điểm của da lợn là khi qua quá trình thuộc da và giữ lại lớp da cật thì da rất dai và đanh, giá thành lại rẻ nên thường