dây nịt thiết kế đẹp

Thắt lưng da cá sấu thiết kế đẹp

Thắt lưng da cá sấu thiết kế đẹp

Thắt lưng da cá sấu được nối 3 đoạn (dây chuẩn thường nối 3 đoạn, có một số nơi nối nhiều hơn để tối đa lợi nhuận, tuy nhiên làm thế sẽ mất thẩm mỹ và có thể ảnh hưởng