dây nối 3 khúc

Thắt lưng da cá sấu màu nâu đỏ sẫm chất lượng giá rẻ

Thắt lưng da cá sấu màu nâu đỏ sẫm chất lượng giá rẻ

Thắt lưng da cá sấu tông màu nâu đỏ sẫm hiện nay chưa có nhiều do ở Việt Nam chỉ có 1 cơ sở thuộc da làm màu này. Tuy nhiên đây là màu có rất nhiều ưu điểm, ngoài