nhận biết thắt lưng da cá sấu

Phân biệt các loại thắt lưng da cá sấu

Phân biệt các loại thắt lưng da cá sấu

Cấu tạo của dây thắt lưng da cá sấu liền này là có một một vài nốt nhẹ cứng cứng ở phần trên của dây và chạy xuống phần phía dưới trơn. như hông, bụng. Ưu điểm của dây này