phân biệt da dựa vào vân da

Những mẹo để phân biệt da thật

Những mẹo để phân biệt da thật

Đối với những sản phẩm mà bạn có thể sờ vào mặt đế thật (lưu ý với sản phẩm 2,3 lớp thì lớp đế da không nằm dưới cùng mà nằm ở đế lớp trên cùng) thì sẽ cảm nhận